29 Μαϊου 2024
Γίνετε συνδρομητής και αποκτήστε πρόσβαση στo site απο εδώ
Όνομα:
Κωδικός:
Food Hellas - Fresh Food
Μάϊος 2024
ΚΥΡΔΕΥΤΡΙΤΕΤΠΕΜΠΑΡΣΑΒ
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 2829 30 31 
Τιμοκατάλογος

Ο τιμοκατάλογος υπηρεσιών του www.panoptis.gr, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι οφειλές του Συνδρομητή για χρήση του site εχει διαμορφωθεί ως εξής:

Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ο κάθε συνδρομητής του ΠΑΝΟΠΤΗ® διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το site www.panoptis.gr χωρίς χρέωση για μια (1) ώρα ανα ημερολογιακό μήνα, για κάθε συνδρομή που έχει.

Μετά την πρώτη ώρα ο χρήστης χρεώνεται με 8 Ευρω (+ ΦΠΑ) ανα ώρα χρήσης (Pay as You use).

Η κάθε Εταιρεία μπορεί να ζητήσει απεριόριστο αριθμό χρηστών.

Τον πρώτο ημερολογιακό μήνα που γίνεται η ενεργοποιήση του πρώτου από τους κωδικούς χρήσης της κάθε εταιρείας παρέχoνται δυο (2) επιπλέον δωρεάν ώρες χρήσης ανα συνδρομή προκειμένου να εξoικειωθούν οι χρήστες με το site.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το site www.panoptis.gr για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο μια (1) ώρα ανα ημερολογιακό μήνα οφείλει να προαγοράσει χρόνο χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες του αλλά με minimum ζήτηση τις τρείς (3) ώρες, προς 8 Ευρω (+ ΦΠΑ) ανα ώρα χρήσης, καταθέτοντας το αντίτιμο που αναλογεί στους παρακάτω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριαμούς του διαχειριστή

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αρ. λογαριασμου 251/470047-30
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ αρ. λογαριασμου 702.00.2320002355
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK αρ. λογαριασμου 0026.0122.47.0200283464
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ αρ. λογαριασμου 4432158

και κατόπιν να ενημερώσει σχετικά τον διαχειριστή

O προαγορασμένος χρόνος πιστώνει το λογαριασμό της κάθε Εταιρείας εφόσον το σχετικό τιμολόγιο (που τον αφορά) εχει εξοφληθεί.

Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον τιμοκατάλογο και το θεματολόγιο του κατά την απόλυτη κρίση της, ειδοποιώντας τον Συνδρομητή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Β. ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οσοι χρήστες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το site www.panoptis.gr χωρίς να διαθέτουν συνδρομή στην ημερήσια πληροφόρηση θα πρέπει να επικοινωνησουν με τον διαχειριστή του συστήματος

  • μέσω fax στο 2310/835.592
  • μέσω e-mail στο sales@panoptis.gr
  • μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2310/842.886

Εάν ο Συνδρομητής δεν καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και με απόδειξη πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος τιμοκατάλογος, θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι τον έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί. Το κόστος που προκύπτει από τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι ευνόητο ότι επιβαρύνει αποκλειστικά το Συνδρομητή.


Ισοτιμίες (27.05.2024)
Νόμισμα ECB %
ΔΟΛΛΑΡΙΟ  1.084 +0.02  
ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ  0.992 -0.02  
ΚΑΝΑΔ. ΔΟΛ.  1.481 -0.35  
ΣΟΥΗΔ. ΚΟΡ.  11.54 -0.51  
ΝΟΡΒΗΓ.ΚΟΡ.  11.415 -0.70  
ΚΟΡ. ΔΑΝΙΑΣ  7.462 0.00  
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝ.  170.07 -0.12  
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ  0.851 -0.20  


My Panoptis


Online Έντυπο Ημέρας


Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους που καθοριζονται στην σύμβαση "Περιορισμός Ευθύνης" τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε το panoptis.gr. Επίσης παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους όρους που αφορούν την "Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων"


Powered by Πανόπτης®
Διαχείριση ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ
Περιορισμός Ευθύνης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Τιμολογιακή Πολιτική Συνδρομητικές Υπηρεσίες